İYİ Parti Meral Akşener 2019 Yerel Seçim Şarkısı - FesuphanAllah 4K

 • İYİ Parti'nin amacı programında yazılı hususları gerçekleştirmektir.
  İYİ Parti;
  Türk Milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı; Kurtuluş
  Savaşımızın eşsiz kahraman başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder
  Atatürk’ün ilkelerini esas almayı; Türkiye Cumhuriyeti'ni milletler topluluğunu
  bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider
  ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir.
  2
  Cumhuriyetimizin kurucu iradesine bağlı olarak, Anayasa’nın ilk dört maddesinde yer
  alan temel niteliklerin varlığını devletimizin bekasının teminatı olarak kabul eder.
  Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, özgür düşünce, hür irade, liyakat, bağımsız
  ve tarafsız yargı, denge ve denetim sistemleri gibi demokratik hukuk devletlerinin
  temel kavram ve ilkelerini benimser.
  Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki
  ölçütlerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel değerler
  kapsamında uygulanmasına çalışır.
  Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne ait olduğu, kuvvetler ayrılığının tesis
  edildiği, hukukun üstünlüğü ilkesinin özümsendiği bir devlet yapılanmasını zaruri
  görür. Bunun için çok partili demokratik parlamenter sistemin geliştirilerek
  uygulanması gerektiğine inanır.
  Türk tarih ve kültürünün süzgecinden geçerek günümüze taşınmış değerler ile bu
  değerleri temsil eden Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna ve Yunus Emre’ler ’in
  anlayış ve felsefesi yolumuzu aydınlatır. İfade, inanç, din ve teşebbüs hürriyetini
  vazgeçilmez ilkeler olarak kabul eder. Laikliği din ve vicdan hürriyetinin teminatı
  olarak görür.
  Milli geliri daha hızlı büyüterek refahı artırmayı, adil paylaşım ile refahın tabana
  yayılmasını ve toplumsal huzuru artırmayı hedefler. İktisadi değer ve kaynaklarımıza
  sahip çıkar ve en verimli şekilde değerlendirir.
  Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya, çağdaş gelişmiş ülkelerin ittifakla kabul ettiği
  evrensel değerlere katkı sağlamaya; ülkemizde bilim, sanat, estetik gibi medeni
  değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri
  ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmaya; siyasetin ahlak zemininde yapılmasına,
  devletin temeli olan adaletin güçlendirilmesine; bu ilkelerle insanlarımızın daha
  huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefler.
  Seçim Özel Batuhan Özdemir Kanalı her hakkı saklıdır ve videoları izinsiz alınamaz.
  İletişim :batuhanozdemir295@gmail.com

  Category : Siyaset

  #İyİ#parti#meral#akşener#2019#yerel#se#ccedil#im#Şarkıı#fesuphanallah#4k

arrow_drop_up