(TAMAMI) YASiN SURESi - Kabe imamı MAHiR.mp4

 • Yâsin Sûresi:
  Bu sûre hakkında Peygamberimizin (a.s.m.) ap ayrı medihleri bulunmaktadır.
  Bazıları şu meâldedir:
  “Kim Allah'ın rızasını aramak niyetiyle Yasin Sûresini okursa geçmiş günahları bağışlanır. Yasin'i ölmekte olan-larınızın yanında okuyunuz.”
  * * *
  “Yâsîn Kur’ân’ın kalbidir. Bir kimse Allah’ın rızasını ve âhiret günü saâdetini istiyorsa bu sûreyi okursa, bütün günahları bağışlanır.”
  * * *
  “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim Yâsîn’i okursa, Kur’ân’ı on kere hatmetmiş gibi Cenâb-ı Hak ona sevap yazar.”
  * * *
  “Allah rızası için her gece Yâsîn’i okuyanın bütün günahları bağışlanır.”
  * * *
  “Her kim gündüz vakti Yâsin Sûresini okursa, ihtiyaçları giderilir.”
  * * *
  “Kim Allah rızasını düşünerek geceleyin Yâsin’i okursa, o gece affedilir.”
  * * *
  Taberânî ise, Hz. Enes bin Mâlik’in şu sözünü nakleder:
  “Her gece Yâsîn Sûresini okumaya devam eden kimse şehid olarak ölür.”
  * * *
  Bir hadiste ise, Peygamberimiz (a.s.m.), “Yâsin’i ölülerininiz üzerine okuyunuz” buyurarak, bu sûrenin feyzinden ölmüşlerimizin de nasiplenmesini istemektedir.
  * * *
  “Yâsîn Sûresi Kur’ân’ın kalbidir” hadisini İmam Gazalî Hazretleri şöyle açıklamaktadır:
  “İmanın sıhhati, öldükten sonra dirilmeyi ve haşri kabul etmeye bağlıdır. Bu iki husus Yâsîn Sûresinde en geniş ve en veciz bir şekilde işlendiğinden Kur’ân’ın kalbi olmuştur.”
  İmam Nesefî ise bu meselede şu izahı yapar:
  “Yâsin Sûresinde Vahdaniyet (Allah’ın varlık ve birliği), risalet (peygamberlik) ve haşir gibi üç esasın bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu esaslar ise doğrudan doğruya kalbi ilgilendiren hususlardır. Dil ve diğer uzuv-ları ilgilendiren hususlar ise Yâsin’in dışındaki sûrelerdedir.
  “Bu sûrenin ölüm anında okunması emredilmiştir. Zira ölüm anında insan zayıflar ve kuvvetini kaybeder, vücu-dun diğer uzuvları hareketsiz kalır. Fakat kalb mâsivayı terk eder, sadece Allah’a yönelir. Bu sırada kalbe kuvvet verecek ve bu üç esasın tasdikini sağlayacak olan Yâsîn Sûresidir.”

  Category : İslam

  #tamami#yasin#suresi#kabe#imamı#mahir#mp4

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up